בקלאווה - מגש גדול

₪120.00 / יח'

+ - יח'

כ 1.4 ק״ג

כ 1.4 ק״ג