❄ עטרה/חלק בית יוסף: גולש ללא שומן, טרי

₪115.00 / ק"ג

+ - ק"ג